Úvod

Vitajte na stránkach spoločnosťi KB SYSTÉM s.r.o.

Ponúkame

Ponúkame

 • Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, zariadení merania a regulácie a automatizovaných systémov kontroly a riadenia
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • Zámočnícke a zváračské práce
 • Práce vo výrobe rozvádzačov
 • Servisné činnosti

O nás

Spoločnosť KB SYSTÉM s.r.o. bola založená v roku 1998. Od tejto doby poskytuje svoje služby v oblasti montáže a uvádzania do prevádzky elektrosystémov a systémov kontroly a riadenia, , revízií vyhradených technických zariadení elektrických, výroby rozvádzačov.

Spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, zavedený systém riadenia BOZP a pracovnú zdravotnú službu

Certifikát ISO-001.jpg

Skúsenosti

Spoločnosť disponuje v oblasti pôsobenia kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi

Hlavné oblasti pôsobenia:

 • energetika ( jadrové a konvenčné elektrárne, rozvodná sústava)
 • automobilový priemysel
 • farmaceutický priemysel
 • chemický a petrochemický priemysel
 • technické zariadenie budov

Partneri

Spoločnosť počas pôsobenia na trhu spolupracovala a spolupracuje s významnými slovenskými a zahraničnými partnermi pôsobiacimi v oblasti dodávok elektrosystémov a systémov kontroly a riadenia.

referencie

Najvýznamnejší partneri

 • Slovenské elektrárne a.s.
 • PPA Energo s.r.o. Bratislava
 • SPIE Elektrovod a.s. Bratislava
 • LIV Elektra a.s. Bratislava
 • I&C Energo a.s. Třebíč
 • Extec s.r.o. Bratislava
 • Alter Energo a.s. Kolíňany
 • IS Industry Solutions a.s. Žilina
 • ProCS s.r.o. Šaľa

Referencie

Spoločnosť sa zúčastnila na výstavbe alebo rekonštrukcii významných stavieb a v oblasti jadrovej a klasickej energetiky, elektrickej rozvodnej sústavy, prevádzok automobilového, chemického priemyslu a stavebníctva.

referencie

Najvýznamnejšie projekty

 • výstavba jadrovej elektrárne Mochovce, blok 3,4
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (Slovenské elektrárne, Saneca Pharmaceutical Hlohovec, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť)
 • rekonštrukcia rozvodní Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy
 • rekonštrukcia rozvodní regionálnych distribútorov energií ZSE, SSE, VSE
 • údržba automobilových závodov VW ( Bratislava, Oberhaching, ), Audi ( Györ, Neckarlsulm, Brussel, Forest), BMW (Mníchov, Regensburg, Dingolfing, Lipsko)
 • servis a údržba elektro systémov ( Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, Slovenské elektrárne, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ZSE )

Všeobecné obchodné podmienky

Činnosť subdodávateľov pri realizácii zákaziek sa riadi v súlade s dokumentom Všeobecné obchodné podmienky pre služby, vydané 1.9.2018

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť spracováva osobné údaje svojich subdodávateľov výlučne na plnenie zmluvných a zákonných povinností v súlade so všeobecne záväznými predpismi

referencie

Zásady ochrany osobných údajov:

 • osobné údaje sú spracovávané a uchovávané v súlade s Bezpečnostnou politikou spoločnosti
 • prístup k osobným údajom majú len osoby poverené spoločnosťou na spracovanie osobných údajov
 • osobné údaje sú spracovávané vo vopred deklarovanom rozsahu (v objednávke alebo zmluve) výhradne za účelom plnenia zmluvných alebo zákonných povinností spoločnosti

Práca

Ponúkame prácu v oblasti elektromontáží

Pracovné pozície:

 • Elektromontér zariadení nízkeho napätia, vysokého napätia a systémov kontroly a riadenia
  Požiadavky: osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., prax v oblasti elektromontážnych prác je výhodou
 • Zámočník - zámočnícke práce pri montáži káblových trás a podporných konštrukcií elektrických zariadení
  Požiadavky: výučný list v požadovanej oblasti alebo prax v oblasti elektromontážnych prác, zvárací preukaz ZE-1 je výhodou
 • Revízny technik - revízie vyhradených technických zariadení elektrických

Kontakt

Nájdete nás na našej prevádzke na ulici Hraničná 18 v Bratislave.

KB SYSTÉM, s. r. o.

Sídlo:
Tomášikova 10/D
821 03 Bratislava

Prevádzka:
Rybničná 40
831 06 Bratislava

Kontakt: mobil: +421 905 488 439
+421 905 613 742
e-MAIL: kbsystem@kbsystem.sk
www.kbsystem.sk

IČO: 35754168
IČ DPH: SK2020211864
Registrovaná: Okr. súd BA1, oddiel Sro, vložka 179+91/B