Úvod

Vitajte na stránkach spoločnosťi KB SYSTÉM s.r.o.

Ponúkame

Ponúkame

 • Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení, zariadení merania a regulácie a automatizovaných systémov kontroly a riadenia
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • Zámočnícke a zváračské práce
 • Práce vo výrobe rozvádzačov
 • Servisné činnosti

O nás

Spoločnosť KB SYSTÉM s.r.o. bola založená v roku 1998. Od tejto doby poskytuje svoje služby v oblasti elektromontážnych prác, revízií vyhradených technických zariadení elektrických, výroby rozvádzačov. Spoločnosť má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Certifikát ISO-001.jpg

Skúsenosti

Spoločnosť disponuje v oblasti pôsobenia kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi

Hlavné oblasti pôsobenia:

 • energetika ( jadrové a konvenčné elektrárne, rozvodná sústava)
 • automobilový priemysel
 • farmaceutický priemysel
 • chemický a petrochemický priemysel
 • technické zariadenie budov

Referencie

Spoločnosť počas pôsobenia na trhu spolupracovala a spolupracuje s významnými slovenskými a zahraničnými partnermi a zúčastnila sa na výstavbe alebo rekonštrukcii významných stavieb v oblasti jadrovej a klasickej energetiky, rozvodnej sústavy, prevádzok automobilového, chemického priemyslu a stavebníctva.

referencie

Najvýznamnejší partneri

 • PPA Energo s.r.o. Bratislava
 • Wetron s.r.o. Bratislava
 • LIV Elektra a.s. Bratislava
 • SPIE Elektrovod a.s. Bratislava
 • IS Industry Solution a.s. Žilina
 • ProCS s.r.o., Šaľa
 • Alter Energo a.s., Kolíňany
 • Profi steel holding, s.r.o., Levice

Práca

Ponúkame prácu v oblasti elektromontáží

Pracovné pozície:

 • Elektromontér zariadení nízkeho napätia, vysokého napätia a systémov kontroly a riadenia
  Požiadavky: osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., prax v oblasti elektromontážnych prác je výhodou
 • Zámočník- zámočnícke práce pri montáži káblových trás a podporných konštrukcií elektrických zariadení
  Požiadavky: výučný list v požadovanej oblasti alebo prax v oblasti elektromontážnych prác, zvárací preukaz ZE-1 je výhodou

Kontakt

Nájdete nás našej prevádzke na ulici Hraničná 18 v Bratislava. Kancelárie máme neďaleko budovy SPP na 5 poschodí. Alebo nás zastihnete na mobilnom telefónnom čísle +421 905 488 439.

KB SYSTÉM, s. r. o.

Sídlo:
Tomášikova 10/D
821 03 Bratislava

Prevádzka:
Hraničná 18
821 05 Bratislava

Tel.: +421 536 313 01 - 2
Fax: +421 536 313 03
mobil: +421 905 488 439
E-mail: kbsystem@kbsystem.sk

IČO: 35754168
IČ DPH: SK2020211864
Registrovaná: Okr. súd Ba I, oddiel Sro, vložka 17991/B